Xích Lô

Bột mịn, có màu trắng ngà tự nhiên và khả năng liên kết gluten tốt. Bột được nghiền từ lúa mì có hàm lượng protein trung bình và cao, hàm lượng tro thấp, tạo nên sợi mì mịn. Sản phẩm phù hợp cho tất cả các loại mì ăn liền và các loại mì tươi và khô khác yêu cầu hàm lượng protein và gluten ướt (WG) trung bình với chi phí cạnh tranh.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 9,5 - 12,5
Hàm Lượng Gluten ≥ 27,5
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,55

Ứng dụng| Mì ăn liền và các loại mì tươi và khô.

Sản phẩm

Liên quan