Làm cách nào để
gia nhập vào MFML?

Tất cả công dân đều là một phần tài sản quan trọng đối với công ty chúng tôi, và chúng tôi tin rằng nguồn nhân lực sẽ là chìa khóa để cải thiện hiệu quả của một doanh nghiệp. Công Ty Chế Biến Bột My Mê Kông luôn đưa ra sự công bằng cho toàn thể nhân viên, và đồng thời tạo ra những cơ hội tốt hơn cho tất cả những cá nhân của công ty. Tất cả những quyết định của nhân viên sẽ được dưa trên năng lực để đánh giá thật xứng đáng.