Tầm nhìn & sứ mệnh

Tầm nhìn

Chúng tôi khao khát trở thành doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm hàng đầu trong khu vực.

Sứ mệnh

Chúng tôi luôn nỗ lực để là nhà cung cấp được ưa thích và là đối tác chiến lược của các bạn hàng trong ngành lương thực thực phẩm.

  • Chúng tôi luôn vươn tới sự vượt trội trong sản xuất kinh doanh bằng việc gây dựng văn hoá liên tục tự hoàn thiện trong doanh nghiệp.
  • Chúng tôi gia tăng giá trị cho khách hàng và các đối tác trên cơ sở phát huy lợi thế về quy mô.

Văn hóa – giá trị

Chào mừng bạn đã trở thành thành viên của gia đình Mekong Flour. Chúng tôi mong muốn bạn sẽ hạnh phúc khi làm việc với Mekong flour và sẽ đạt được các mục tiêu nghề nghiệp cá nhân của mình. Chúng tôi khuyến khích tất cả các cán bộ nhân viên làm quen với các giá trị và văn hóa của công ty được tóm tắt trong 3 từ CHẤT LƯỢNG, ĐOÀN KẾT và TIẾN BỘ. Đây là kim chỉ nam cho triết lý kinh doanh của tập đoàn MFMB nói chung và Mekong Flour nói riêng.