MK2

Bột mì đươc xay nghiền từ lúa mì có hàm lượng protein trung bình. Sản phẩm này rất phù hợp cho sản phẩm mì ăn liền.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 10,0 - 11,3
Hàm Lượng Gluten ≥ 28,5
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,55

Ứng dụng| Mì ăn liền và các loại mì khác.

Sản phẩm

Liên quan