Mì-A

Bột mịn, có màu trắng ngà tự nhiên và đặc tính liên kết gluten tốt thu được từ quá trình xay xát lúa mì có hàm lượng protein trung bình và cao, hàm lượng tro thấp, tạo nên sợi mì mịn. Nó phù hợp với tất cả các loại mì ăn liền và các loại mì tươi và khô khác yêu cầu hàm lượng protein và gluten ướt (WG) từ trung bình đến cao.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 10,5 - 12,5
Hàm Lượng Gluten ≥ 28,0
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,5

Ứng dụng| Mì ăn liền và các loại mì tươi và khô.

Sản phẩm

Liên quan