Nội Nhũ Lúa Mì

Các sản phẩm nội nhũ lúa mì cung cấp nhiều lựa chọn, bao gồm nội nhũ lúa mì có kích cỡ lớn từ 950-600 Micron và nội nhũ lúa mì có kích cỡ vừa 600-300 Micron và nội nhũ có kích thước nhỏ từ 300-150 Micron, phạm vi kích thước nội nhũ lúa mì đa dạng và dải kích cỡ đáp ứng theo phạm vị yêu cầu của khách hàng với các danh mục kích cỡ có thể tùy chỉnh, cả về chi tiết và trong phạm vi cụ thể. Sản phẩm này phù hợp để làm mì ống, bánh mì, bột bánh pizza, cháo lúa mì, món tráng miệng, bánh pudding, v.v.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein ≥ 8,0
Hàm Lượng Gluten ≥ 18
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,6

Ứng dụng| Mì ống, bánh mì, bột bánh pizza, cháo lúa mì, món tráng miệng, bánh pudding...

Sản phẩm

Liên quan