3 Bông Hồng Xanh

Loại bột có chất lượng cao được nghiền từ lúa mì trắng có hàm lượng protein trung bình và cao, được chiết tách đặc biệt từ phần bên trong của hạt lúa mì, tạo ra màu trắng nổi bật và độ bền gluten tuyệt vời. Loại bột này thích hợp làm các món ăn nổi tiếng của Trung Quốc như bánh bao hấp, bánh bao, dim sum cũng như mì udon của Nhật Bản.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 9,0 - 12,0
Hàm Lượng Gluten ≥ 27,0
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,45

Ứng dụng| Bánh bao hấp, bánh bao, dim sum, mì udon của Nhật Bản.

Sản phẩm

Liên quan