SPIII.X

Loại bột có chất lượng cao được nghiền từ lúa mì có hàm lượng protein trung bình, được chiết tách đặc biệt từ phần bên trong của hạt lúa mì, tạo ra màu trắng nổi bật và độ bền gluten tuyệt vời. Loại bột này thích hợp để làm bánh hấp (‘pau’), bún, bánh bao, mantou, mì Nhật và dim sum, tất cả đều có chi phí cạnh tranh.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 9,0 - 12,0
Hàm Lượng Gluten ≥ 27,0
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,45

Ứng dụng| Bánh hấp ('pau'), bún, bánh bao, mantou, mì Nhật và dim sum

Sản phẩm

Liên quan