Mì-K

Bột mì chuyên dụng cho mì ăn liền được xay nghiền từ lúa mì đạt tiêu chuẩn từ Úc với sắc tố vàng rất phù hợp cho sản xuất mì. Là dòng sản phẩm được tin dùng của các công ty sản xuất mì uy tín trên thị trường.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 10,2 - 12,3
Hàm Lượng Gluten ≥ 30,0
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,5

Ứng dụng| Các loại mì đặc biệt và mì cao cấp, mì tươi, cùng các loại mì khác.

Sản phẩm

Liên quan