SP9

Màu trắng ngà, mịn, kích thước hạt đồng đều, có mùi thơm tự nhiên của loại lúa mì mềm cao cấp và tro thấp, thích hợp làm các loại bánh cake high ratio, bánh sữa trứng, bánh chiffon, bánh nướng nhỏ, bánh quy và bánh cracker.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 8,3 - 9,0
Hàm Lượng Gluten ≥ 22,5
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,5

Ứng dụng| Bánh cake high ratio, bánh sữa trứng, bánh chiffon, bánh nướng nhỏ, bánh quy và bánh cracker.

Sản phẩm

Liên quan