AFC

Bột mì được xay nghiền từ lúa mì có hàm lượng protein thấp đến trung bình. Sản phẩm này rất phù hợp cho sản phẩm mì ăn liền có màu sắc sáng.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 9,5 - 11,0
Hàm Lượng Gluten ≥ 26,5
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,5

Ứng dụng| Mì ăn liền và các loại mì khác.

Sản phẩm

Liên quan