SP8

Bột mì chuyên dụng được xay nghiền từ lúa mì mềm phù hợp cho nhiều loại sản phẩm như bánh quy bơ, quy khô, bánh gato,, bánh trung thu, bánh kem xốp, kem ốc quế.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 7,0 - 8,5
Hàm Lượng Gluten ≥ 22,0
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,5

Ứng dụng| Bánh quy bơ, quy khô, bánh gato, bánh trung thu, bánh kem xốp, kem ốc quế.

Sản phẩm

Liên quan