CF2

Bột mì thông dụng được xay nghiền từ lúa mì có hàm lượng protein trung bình cho đến cao, thích hợp để làm bánh mì Việt Nam, quẩy đùi gà, mì ăn liền cao cấp, bánh xếp lớp …Bột mì CF2 được xem như là đứa em của bột mì CF và cũng được sử dụng rộng rãi trong thị trường bánh mì Việt Nam nhờ chất lượng ổn định và giá cả phù hợp.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 9,5 - 12,0
Hàm Lượng Gluten ≥ 29,5
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,5

Ứng dụng| Các loại bánh và các loại mì.

Sản phẩm

Liên quan