ATM Đỏ

Nằm trong phân khúc bột giá rẻ họ ATM, sản phẩm ATM Đỏ là dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu sản xuất với gía cạnh tranh trong việc sản xuất các dòng bánh mì Viêt Nam, các loại mì với mục tiêu tiết giảm chi phí sản xuất thấp thông qua việc pha trộn với các sản phẩm bột mì làm bánh mì, mì trước đó trong công thức với tỉ lệ phù hợp nhưng vẫn tạo ra được sản phẩm đáp ứng nhu cầu nhưng gái thành sản phẩm cạnh tanh mang lại lợi ích cao cho các cơ sở sản xuất.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 8,5 - 12,0
Hàm Lượng Gluten ≥ 26,0
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,6

Ứng dụng| Các loại bánh mì Việt Nam.

Sản phẩm

Liên quan