SPIII

Màu trắng ngà, mịn, kích thước hạt đồng đều, có mùi thơm tự nhiên của loại lúa mì mềm và vừa cao cấp với độ bền, độ dẻo và độ nhớt đặc biệt, loại bột này thích hợp làm bánh quy, bánh ngọt Trung Quốc, bánh xốp và các sản phẩm ăn nhẹ.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 8,5 - 10,3
Hàm Lượng Gluten ≥ 22,5
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,5

Ứng dụng| Bánh quy, bánh ngọt Trung Quốc, bánh xốp và các sản phẩm ăn nhẹ.

Sản phẩm

Liên quan