Rồng & Ngọc

Bột có đặc tính hàm lượng gluten ướt cao và có màu vàng tươi. Chúng thích hợp cho các loại mì cao cấp, mì trứng, Spaghetti, Pasta và các món ăn chay như chả giò chay, mì căn, tôm chay, cá và nhiều ứng dụng khác cho các sản phẩm ăn chay và tốt cho sức khỏe.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 14,0 - 19,5
Hàm Lượng Gluten ≥ 37
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 1,0

Ứng dụng| Các loại mì cao cấp, mì trứng, Spaghetti, Pasta và các món ăn chay.

Sản phẩm

Liên quan