Anh Đào

Màu trắng ngà, siêu mịn, kích thước hạt đồng đều, có mùi thơm tự nhiên của lúa mì cao cấp US-SWW và hàm lượng tro thấp, loại bột này thích hợp cho các loại bánh high ratio, bánh xốp cao cấp, bánh bông lan các loại bánh ngọt, bánh sữa trứng, Chocopie, bánh chiffon, bánh pia.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 7,0 - 9,0
Hàm Lượng Gluten ≥ 18,0
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,5

Ứng dụng| Các loại bánh high ratio, bánh xốp cao cấp, bánh bông lan các loại bánh ngọt, bánh sữa trứng, Chocopie, bánh chiffon, bánh pía.

Sản phẩm

Liên quan