Kim Ngưu

Là loại bột có hàm lượng protein và gluten rất cao, hạt tinh bột mịn, phù hợp với nhiều chủng loại và lựa chọn cho các loại bánh mì cao cấp như open top ,bánh mì sandwich, bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ, bánh sừng bò, bánh mì baguette…. Và các loại mì cao cấp khác.

Chỉ tiêu %
Hàm Lượng Protein 11,2 - 13,0
Hàm Lượng Gluten ≥ 32,0
Hàm Lượng Ẩm ≤ 14,0
Hàm Lượng Tro ≤ 0,55

Ứng dụng| Bánh mì cao cấp như open top ,bánh mì sandwich, bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ, bánh sừng bò, bánh mì baguette…và các loại mì cao cấp khác.

Sản phẩm

Liên quan