Bột Dành Cho Mì Ăn Liền

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Xem nhanh

Mì-K

Các loại mì đặc biệt và mì cao cấp, mì tươi, cùng các loại mì khác.

Xem nhanh

CF2.X

Phù hợp với nhiều loại mì và bánh mì trắng chất lượng cao cần vỏ bánh dày nút vỡ da quy.

Xem nhanh

Mì-A

Mì ăn liền và các loại mì tươi và khô.

Xem nhanh

AFC

Mì ăn liền và các loại mì khác.

Xem nhanh

Xích Lô

Mì ăn liền và các loại mì tươi và khô.

Xem nhanh

TT3

Mì ăn liền và các loại mì tươi và khô.

Xem nhanh

MK1

Mì ăn liền và các loại mì khác.

Xem nhanh

MK2

Mì ăn liền và các loại mì khác.

Xem nhanh

MK4

Mì ăn liền và các loại mì khác.